Điều khắc chân mày 3D

Điêu khắc sợi chân mày PHIBROWS công nghệ Châu Âu

Mực sử dung: USA

Kỹ thuậ khắc bằng tay – Rời từng sợi xen giữa sợi chân mày thật

Không đau – Không sưng – Không chích tê

0/5 (0 Reviews)